วันรวมชนเผ่าอำเภอเมืองนครพนม ประจำปี 2559

 

วันรวมชนเผ่าอำเภอเมืองนครพนม ประจำปี 2559

 วันรวมชนเผ่าอำเภอเมืองนครพนม ประจำปี 2559 ณ.ลานพนมนาคา เทศบาลเมืองนครพนม 26 มีนาคม 2559  ขอขอบคุณภาพจาก
https://www.facebook.com/Wachiranon2013