ฮักนะบ้านแพง ประกวดสาวงามประเภทสอง

 

ฮักนะบ้านแพง ประกวดสาวงามประเภทสอง

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 ฮักนะบ้านแพง ภายใต้โครงการเพื่อสร้างความสามัคคีและความสมานฉันท์ ได้จัดประกวดสาวงามประเภทสอง ขอขอบคุณรูปภาพจาก เฟสบุค https://www.facebook.com/amphoebanphaeng